Links

Danmarks Naturfredningsforening

Filsø

Kunstsalen

Lokalhistorisk værksted®

Naturpark Vesterhavet

Naturvejlederforeningen

Varde Sportsfiskerforening

Varde Erhvervs- og Turistråd

Aage V. Jensen Naturfond

Nationalpark Vadehavet

Samarbejdspartnere

Naturformidler Merete Vigen Hansen

Ornitolog Bent Jakobsen, Thorsvej 13, 6840 Oksbøl.
Tlf: 24 41 52 30. - bentjakobsen6@gmail.dk

Naturvejleder og hyrde Bjarne Slaikjær, Hovej 38, Ho.
Tlf: 75 27 93 93 / 21 41 88 16. - BLH@nst.dk

Lærer i den tvungne jagtprøve Karsten Søltoft Rohde.
Lyngbovej 4. Vrøgum. 6840 Oksbøl.
Tlf.: 2982 4440 – rohde@bbsyd.dk

Andre foredrag og guidede ture
- kan arrangeres efter aftale med

historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf: 75 27 19 15 - 23 84 84 24.
gert-ravn@mail.dkwww.naturguiden.info

SE-nr.: 92 22 83 55